افعال مدال (معین ) در زمان گذشته

تاریخ انتشار :١٣ تير ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

افعال مدال (معین ) در زمان گذشته

در این مقاله به موضوع افعال مدال (معین ) یا افعال کمکی استنتاجی در زمان گذشته (Past modal verbs of deduction) خواهیم پرداخت. مثال‌های ذکر شده را چندین بار بخوانید و جملات را با یکدیگر مقایسه کنید، تا کاملا موضوع را متوجه شوید.

افعال مدال (معین ) استنتاجی و احتمالی

در واقع به افعال مدال (معین) یا افعال کمکی برای نتیجه گرفتن یا حدس زدن در مورد چیزی (Modal verbs of deduction and speculation) پرداخته شده است.

می‌توانیم از ساختار برخی افعال کمکی به همراه فعل مصدر (modal verbs + infinitive) برای صحبت در مورد اینکه چقدر مطمئن هستیم که چیزی درست است یا درست نیست، استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم از برخی افعال کمکی بصورت ترکیب  modal verbs + have + past participle برای صحبت در مورد اینکه چقدر مطمئن هستیم که چیزی در گذشته درست بوده یا نبوده است، استفاده کنیم.

ساختار must have done

برای اینکه بگوییم کاملاً مطمئن هستیم که چیزی در گذشته درست بوده یا اتفاق افتاده است، از ساختار must have + past participle استفاده می کنیم.

  • I can’t find my wallet! I must have dropped it in the taxi.
  • You must have had a real scare when you saw the crocodile.

ساختار can’t have done

برای اینکه بگوییم کاملاً مطمئن هستیم که چیزی در گذشته اتفاق نیفتاده یا درست نبوده است، از ترکیب  can’t/couldn’t have + past participle استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را با دقت ملاحظه کنید.

  • You can’t/couldn’t have seen John last night. He was in hospital.
  • She can’t/couldn’t have passed the test. She didn’t even open the books.

توجه داشته باشید که برای استنتاج منفی از can't استفاده می کنیم (به یاد داشته باشید که از  mustn't استفاده نمی‌گردد)

He can’t be that famous. (NOT He mustn’t be that famous.)

ساختار could/might/may have done

برای اینکه بگوییم ممکن است چیزی در گذشته درست بوده یا اتفاق افتاده باشد، از ترکیب might/may have + past participle استفاده می کنیم.

  • It’s been three days. They might/may have finished painting the house by now.
  • If they left at 9, they might/may have already arrived.

توجه داشته باشید که برای صحبت در مورد یک احتمال منفی از might not یا may not استفاده می کنیم (به یاد داشته باشید که از  could not استفاده نمی‌گردد).

  • She might/may not have heard us. Knock again.

ساختار should/ought to have done

برای صحبت در مورد وضعیتی که انتظار می رود در گذشته اتفاق بیفتد، از ترکیب  should have/ought to have + past participle استفاده می کنیم. البته این حالت معمولاً برای انتقاد استفاده می شود.

  • You should/ought to have already packed your things. We’re going to be late.
  • He should/ought to have studied more. Nobody fails if they study.
Quiz:


سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره