صفات ed و ing دار در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :١٩ اسفند ١٤٠٠ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

صفات ساخته شده با ed و ing

بسیاری از صفت‌ها با افزودن –ing یا –ed از افعال ساخته می‌شوند. آن‌ها صفات مفعولی (participial adjectives) نامیده می‌شوند که به صورت فرم زمان حال (-ing) و زمان گذشته (-ed) فعل هستند.

صفات ساخته شده با ed

صفات ساخته شده با ed برای توصیف احساس ما استفاده می‌شود.

 به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

?We’re tired. Can we stop running

ما خسته بودیم. آیا می‌توانیم دویدن را متوقف کنیم؟

.I’m bored. Let’s play football

حوصله‌ام سر رفته. بیا فوتبال بازی کنیم.

.I was surprised to see her

من از دیدن او غافلگیر شدم.

 

صفات ساخته شده با ing

صفات ساخته شده با ing برای صحبت در مورد چیزهایی که این احساسات را ایجاد می‌کنند، استفاده می‌شود.

مثال‌های زیر را برررسی کنید:

 

.Running is very tiring. We don’t want to run

دویدن بسیار خسته کننده است. ما نمی‌خواهیم بدویم.

.This film is very boring. Let’s play football

این فیلم خیلی خسته کننده است. بیا فوتبال بازی کنیم.

.Her visit was very surprising. We weren’t expecting her

دیدن او بسیار غافلگیر کننده بود. ما در انتظار او نبودیم.

 

فهرستی از چند صفت رایج

past participle

present participle

verb

amazed

amazing

amaze

amused

amusing

amuse

annoyed

annoying

annoy

astonished

astonishing

astonish

bored

boring

bore

confused

confusing

confuse

depressed

depressing

depress

devastated

devastating

devastate

disappointed

disappointing

disappoint

embarassed

embarassing

embarass

excited

exciting

excite

frightened

frightening

frighten

interested

interesting

interest

irritated

irritating

irritate

shoched

shocking

shock

surprised

surprising

surprise

terrified

terrifying

terrify

tired

tiring

tire

worried

worrying

worry

 سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره

مشاوره رایگان