IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
کاربرد so و neither
امتیاز کاربران: 4.7/5
نویسنده: محمد اشرفی
26 مرداد 1401

کاربرد so و neither

A همان B است یا همان کار را انجام می‌دهد

برای اینکه بگوییم A همان B است یا همان کار B را انجام می‌دهد، می‌توانیم از so  + فعل کمکی + فاعل در جملات تأییدی و از neither + فعل کمکی + فاعل در جملات منفی استفاده کنیم.

A: “I am from London.”  B: “So am I.” (=I am from London too.)

A: “I’m not tired.”  B: “Neither am I.” (=I am not tired either.)

 

آ: «من اهل لندن هستمب: «من هم همینطور.» (=من هم اهل لندن هستم.)

آ: «خسته نیستم». ب: «من هم نیستم.» (= من هم خسته نیستم.)

کاربرد so و neither

افعال کمکی مورد نیاز

پس از so/neither ما از همان فعل کمکی یا فعل مودال که در جمله‌ی اول بود، استفاده می‌کنیم: be, do, have, can, will, must و

A: “Tomas is not going to the party.”  B: “Neither is Sally.”

A: “I’ll be here at 7.”  B: “So will I.”

A: “Lisa can play the guitar.”  B: “So can Tim.”

 آ: «توماس به مهمانی نمی‌رودب: «سالی هم

آ: «ساعت 7 اینجا خواهم بودب: «من هم همینطور

آ: « لیزا می‌تواند گیتار بزندب: «تیم هم همینطور

وقتی در جمله اول فعل کمکی یا مدال وجود ندارد، از do/does در حال و did در گذشته استفاده می‌کنیم.

”.A: “I want to leave.”  B: “So do I

”.A: “George loves chocolate.”  B: “So does Bruno

”.A: “I went to bed very late.”  B: “So did I

 

 آ: «من می‌خواهم برومب: «من هم همینطور

 آ: «جورج عاشق شکلات است ب: «برونو هم همینطور

آ: «خیلی دیر به رختخواب رفتمب: «من هم همینطور

nor = neither

 ما می‌توانیم به جای neither از nor استفاده کنیم.

”.A: “I wasn’t ready.”  B: “Nor/Neither was I

 آ: «من آماده نبودم.» ب: «من هم نه»

نکاتی برای شروع یادگیری انگیسی

neither is negative

 Neither یا nor یک کلمه منفی است، مانند not. به همین دلیل، فعل کمکی بعد از neither باید مثبت باشد.

A: “I didn’t see the film yesterday.”  B: “Neither did I.” (NOT Neither didn’t I)

A: “Ray couldn’t answer the question.”  B: “Neither could Jimmy.” (NOT Neither couldn’t Jimmy.)

آ: «دیروز فیلم را ندیدمب: «من هم این کار را نکردم

 آ: «ری نتوانست به سوال پاسخ دهد ب: «جیمیهم نمی‌توانست

too, either

راه دیگر برای گفتن اینکه A همان B است، یا همان کار را انجام می‌دهد، استفاده از too یا either در انتهای جمله است. ما از too برای جملات مثبت و از either برای جملات منفی استفاده می‌کنیم.

”.A: “I want to leave.”  B: “I want to leave too

”.A: “I didn’t go.”  B: “I didn’t go either

 آ: «من می‌خواهم بروم.» ب: «من هم می‌خواهم بروم.»

آ: «من نرفتم.» ب: «من هم نرفتم.»


بیشتر بخوانید:یادگیری انواع افعال کمکی در زبان انگلیسی


چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.7 از 5 از 27 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید