اساتید

مهدی ترابی

مدرک تحصیلی: تحصیل در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در رشته ی آموزش زبان انگلیسی

سوابق کاری:

مدرس زبان انگلیسی در دبیرستان دوره اول فرهنگ - از سال 1386 تا 1388

مدرس زبان انگلیسی در خانه بنفشه وابسته به شهرداری منطقه 22 - از سال 1386 تا 1390

معاونت فرهنگی در کانون زبان خانه فرهنگ بنفشه وابسته به شهرداری منطقه 22 - از سال 1387 الی 1393

مسئول پشتیبانی تحصیلی و مشاوره دبیرستان دکتر علی شریعتی - از سال 1395 تا کنون

مدرس زبان انگلیسی در آکادمی زبان ایرانمهر - از سال 1396 تا کنون

اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان