اساتید ایرانمهر

سارا رضایی

سارا رضایی

مدرس زبان انگلیسی شعبه نارمک

تاریخ شروع به همکاری با موسسه زبان ایرانمهر: سال 1396

سوابق تحصیلی:  مدرک TTC از آموزشگاه زبان ایرانمهر

سابقه تدریس  : 2 سال

مهتاب روحانی مهر

مهتاب روحانی مهر

مدرس زبان فرانسه شعبه نیاوران

تاریخ شروع به همکاری با موسسه زبان ایرانمهر: سال 1390

سوابق تحصیلی: کارشناس ادبیات فرانسه

کارشناس ارشد ترجمه شناسی فرانسه

سوابق شغلی:

قراداد مترجمی با شرکت نفت / ترجمه ادبی  لویزایش

سابقه تدریس زبان : 9 سال

پریناز کریم زاده

پریناز کریم زاده

مدرس زبان ترکی شعبه نیاوران

تاریخ شروع به همکاری با موسسه زبان ایرانمهر: سال 1394

سوابق تحصیلی: تحصیل در رشته معماری در دانشگاه Anadolu ترکیه

مدرک TOMER در سطح C1

سابقه تدریس : 4 سال

فرشته اسکندری یگانه

فرشته اسکندری یگانه

مدرس زبان انگلیسی شعبه نیاوران

تاریخ شروع به همکاری با موسسه زبان ایرانمهر: سال 1390

سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

سوابق شغلی: سابقه تدریس زبان : 17 سال

آذین عبدلی

آذین عبدلی

مدرس زبان انگلیسی شعبه نیاوران

تاریخ شروع به همکاری با موسسه زبان ایرانمهر: سال 1388

سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

مدرک TKT 

سوابق شغلی:

قراداد مترجمی با شرکت نفت / ترجمه ادبی  لویزایش

سابقه تدریس زبان : 15 سال

ارنواز پوربهرامی

ارنواز پوربهرامی

مدرس زبان انگلیسی شعبه نیاوران

تاریخ شروع به همکاری با موسسه زبان ایرانمهر: سال 1385

سوابق تحصیلی: کارشناس مترجمی

TKT دوره زبان تخصصی تفت

سوابق شغلی:

قراداد مترجمی با شرکت نفت / ترجمه ادبی  لویزایش

سابقه تدریس زبان : 12 سال

بهروز حامد

بهروز حامد

مدرس زبان انگلیسی شعبه ونک

تاریخ شروع به همکاری با موسسه زبان ایرانمهر: سال 1394

سوابق تحصیلی: کارشناس  English translation از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس ارشد Teaching English از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق شغلی:

17 سال مدرس زبان در موسسه زبان شکوه

1 سال مدرس زبان...

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره