قوانین و مقررات

دانشجویان مهمان

در صورتی که زبان آموز، بنا به هر دلیل، تمایل به تغییر شعبه محل تحصیل داشته باشد، ، باید تا اتمام دوره فعلی صبر نماید و پس از آن اقدام به ثبت نام در شعبه دیگر نماید.

بدین منظور، دریافت مدرک اتمام دوره از شعبه فعلی جهت ارائه به شعبه جدید الزامی می باشد.

لازم به ذکر است در چنین شرایطی نیاز به مصاحبه تعیین سطح مجدد در شعبه انتخابی جدید نمی باشد.

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم
با ثبت  شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایرانمهر بهره‌مند شوید.

مشاوره رایگان

formBuilder

اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان