قوانین و مقررات

تخفیف ها

تخفیف ها

مواردی که شامل تخفیف شهریه ثبت نام در شعب موسسه زبان ایرانمهر می شوند ...
مرخصی و انصراف

مرخصی و انصراف

شرایط مرخصی و انصراف در شعب موسسه زبان ایرانمهر
استرداد شهریه

استرداد شهریه

شرایط استرداد شهریه در شعب موسسه زبان ایرانمهر
دانشجویان مهمان

دانشجویان مهمان

شرایط انتقال زبان آموزان در شعب موسسه زبان ایرانمهر
گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی اشتغال به تحصیل در شعب موسسه زبان ایرانمهر

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره