IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
استرداد شهریه

استرداد شهریه

  • چنانچه زبان آموز پس از ثبت نام قطعی و یک هفته قبل از شروع ترم یا دوره از شرکت در کلاس های آموزشگاه کتباً انصراف دهد، آموزشگاه پس از کسر 20% از کل شهریه دوره مابقی آنرا مسترد می نماید. در غیر اینصورت آموزشگاه زبان ایرانمهر هیچ گونه تعهدی نسبت به مسترد نمودن شهریه پرداختی زبان آموز ندارد.

تبصره 1: درخواست استرداد شهریه پس از شروع کلاس به هیچ عنوان بررسی و اقدام نخواهد شد.

تبصره 2: لازم به ذکر است  آموزشگاه زبان ایرانمهر تنها در قبال رسیدهای ممهور مسئول است، پرداخت هر گونه وجهی بدون دریافت رسید ممهور آموزشگاه از درجه اعتبار ساقط است.

  • در صورت برگزاری کلاس به صورت خصوصی، شرایط استرداد شهریه کتباً به زبان آموزان اعلام خواهد شد.

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم
با ثبت  شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایرانمهر بهره‌مند شوید.

مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان کلیک کنید