ویدئو و پادکست

پادکست آموزشی ایرانمهر (شب یلدا1397)

 

یلدا مبارک


✅Goddess of Light: الهه نور
✅Arrival of winter: فرارسیدن زمستان
✅Renewal of the sun: بازآغاز خورشید
✅Victory of light over darkness: پیروزی نور بر تاریکی
✅The winter solstice: بلندترین شب سال
✅Dominant (adj): چیره،غالب
✅Zoroastrianism (n): دین زرتشتی
✅Watermelon (n): هندوانه
✅Pomegranate (n): انار
✅Nuts (n): آجیل
✅Symbol (n): سَمبل،نماد
✅Symbolize (v): نماد چیزی بودن
✅Recite (v): با صدایی موزون خواندن
✅Destiny (n): سرنوشت
✅Fortune-telling (n): فال
✅Interpret (v): تعبیر کردن
✅National Treasure: گنجینه ملی

اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان