اخذ نمایندگی

اخذ نمايندگي

شرايط اخذ نمايندگي آموزشگاه زبان ایرانمهر

- شهر مورد نظر مي بايستي در مركز استان و شهرهاي بزرگ و پرجمعيتي که هنوز شعبه اي از آموزشگاه زبان ایرانمهردر آن افتتاح نشده است واقع شده باشد.

- تامين فضاي آموزشي مناسب از لحاظ موقعيت محلي، كيفيت بنا و تجهيز شعبهها مطابق با استانداردهاي آموزشگاه زبان ایرانمهر.

- كسب مجوز حقوقي آموزشگاه به نام آموزشگاه زبان ایرانمهر.

واريز حق امتياز اخذ نمايندگي آموزشگاه زبان ایرانمهر در زمان امضاء قرارداد و پرداخت قدرالسهم موسسه در پايان هر ترم آموزشي طبق قرارداد.

ويژگي ساختمان مورد نظر جهت تاسيس شعبه:

- واقع شدن در نقطه اي از شهر كه در عين دسترسي آسان داراي ظرفيت جذب زبان آموز باشد، حريم قانوني مورد نظر وزارت آموزش و پرورش رعايت گردد (فاصله 250 –150 متر از ساير مراكز آموزشي) و مشكل ترافيكي براي ساكنان منطقه ايجاد ننمايد.

- ساختمان مذكور مستقل، بر خيابان اصلي و در صورت استيجاري بودن قرارداد حداقل 3 ساله ساختمان به نام درخواست كننده به صورت اجاره نامه رسمي موجود باشد. (كپي آن مي بايست در اختيار آموزشگاه زبان ایرانمهر قرار گيرد)

- ساختمان مي بايست از لحاظ فضاي آموزشي داراي حداقل 8 کلاس 18 متري، با گنجايش 12 الي 15 زبان آموز و فضاي اداري مناسب باشد (كانتر ثبت نام، اتاق اساتيد، اتاق مدير آموزش، نمازخانه و ...)

مقررات كلي

- كليه تصميمات آموزشي از قبيل انتخاب و آموزش مدرسین، نظارت بر كار مدرسین، تعيين سطح ها و ... توسط مدير آموزشي كه مديريت و توانايي هاي او توسط اداره كل آموزش دفتر مركزي آموزشگاه زبان ایرانمهر تاييد شده باشد، انجام مي گردد.

تبصره: تنها مدرسینی كه دوره TTC (دوره تربيت مدرس) را در آموزشگاه زبان ایرانمهرگذرانده باشند و پس از تایيد دفتر مركزي اجازه تدريس خواهند داشت.

- متقاضي احداث شعبه مسئول پرداخت كليه ديون قانوني از قبيل ماليات و بيمه پرسنل مي باشد.

- استفاده از طرح ، رنگ و آرم آموزشگاه زبان ایرانمهر در تابلوي ورودي بدون هر گونه پسوند ، پيشوند و نام مستعار.

- اخذ كد كارگاهي به نام متقاضي از سازمان تامين اجتماعي و اخذ شماره مميزي حوزه توسط وزارت دارايي به نام متقاضي.

پرداخت حق الزحمه مدرسین و پرسنل مطابق با استانداردهاي آموزشگاه زبان ایرانمهر.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 84378-021 تماس حاصل نمائید.

آدرس: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سر افراز، کوچه دهم، پلاک 2، واحد 3، دفتر مدیر کل اقماری آموزشگاه زبان ایرانمهر.


formBuilder

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره