تفاوت حال کامل و گذشته ساده در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٠٤ مرداد ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

رویداد‌های گذشته یا تجربیات

حال کامل (present perfect): مهم نیست که چه زمانی آن اتفاق رخ داده است

ما از زمان حال کامل برای صحبت در مورد رویدادهای اخیر یا در مورد تجربیات افراد استفاده می‌کنیم، زمانی که زمان وقوع این رویدادها مهم نیست و ما به آن اشاره نمی‌کنیم.

 

I’ve been to Malaysia. (When is not important. The important thing is that I have this experience now.)

.She’s won three gold medals

.I’ve broken my arm

 من به مالزی رفته‌ام. (چه زمانی مهم نیست. مهم این است که من اکنون این تجربه را دارم.)

او سه مدال طلا کسب کرده است.

دستم شکسته است.

 

گذشته ساده (past simple): ما راجع به زمان وقوع اتفاق صحبت می‌کنیم

ما از گذشته ساده برای صحبت در مورد اقدامات انجام شده در گذشته استفاده می‌کنیم. ما اغلب می‌گوییم یا می‌پرسیم که این اقدامات چه زمانی اتفاق افتاده است.

We went to Malaysia last year.  (NOT We have been to Malaysia last year.)

.She won three gold medals at the last Olympic Games

?When did you break your arm

 

 

 

پارسال رفتیم مالزی.

او در آخرین بازیهای المپیک سه مدال طلا کسب کرد.

 چه زمانی دست خود را شکستید؟

 

در مکالمات

ما اغلب در مورد رویدادهای اخیر یا تجربیات افراد با استفاده از زمان حال کامل گفتگو می‌کنیم، اما اگر به صحبت کردن یا پرسیدن جزئیات آن رویداد ادامه دهیم، از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

.John: I’ve been to the cinema

?Patrick: What did you see

...John: saw a very good film by

جان: من به سینما رفته‌ام.

پاتریک: چه دیدی؟

جان: من یک فیلم خیلی خوب از

!Sarah: Oh, you’ve broken your arm

.Rachel: Yes, I have

?Sarah: How did it happen

.Rachel: It happened yesterday while I was riding my bike

 

سارا: اوه، دستت را شکستی!

راشل: بله.

سارا: چطور این اتفاق افتاد؟

راشل: دیروز در حالی که من دوچرخه سواری می‌کردم اتفاق افتاد.

 

I do judo and I’ve won some competitions. In fact, I’ve won two medals. I got the first one in Singapore in 2002. The second one was different. It was in Tokyo and I was older

 

من جودو کار می‌کنم و در برخی مسابقات برنده شده‌ام. در واقع من دو مدال گرفته‌ام. اولی را در سال 2002 در سنگاپور گرفتم. دومی‌ متفاوت بود. در توکیو بود و من بزرگتر بودم.

 

 دوره‌ی زمانی با how long، for  و since

ما از زمان حال کامل با how long، for و since برای صحبت در مورد اعمال یا موقعیت‌هایی استفاده می‌کنیم که در گذشته شروع شده‌اند و همچنان ادامه دارند.

ما از گذشته ساده با how long، for و sinceبرای صحبت در مورد اعمال یا موقعیت‌هایی که در گذشته شروع شده و به پایان رسیده‌اند. مقایسه کنید:

He‘s lived in New York for ten years. (=He lives in New York now)

He lived in New York for ten years. (=He does NOT live in New York now)

 

 او ده سال است که در نیویورک زندگی می‌کند. (=او اکنون در نیویورک زندگی می‌کند)

 ده سال در نیویورک زندگی کرد. (=او اکنون در نیویورک زندگی نمی‌کند)

 

How long have you worked in the bank? (=You work in the bank now)

How long did you work in the bank? (=You do NOT work in the bank now)

چه مدت در بانک کار کرده‌اید؟ (=شما الان در بانک کار می‌کنید)

چه مدت در بانک کار کردید؟ (=شما الان در بانک کار نمی‌کنید)سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره