سوالات مؤدبانه یا غیر مستقیم در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :١٥ تير ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 2

سوالات مؤدبانه یا غیر مستقیم (Indirect questions)

معمولاً وقتی می‌خواهیم مؤدب‌تر باشیم، از سؤالات غیرمستقیم ( Indirect questions ) استفاده می‌کنیم. سوال را با عباراتی مانند موارد زیر می‌پرسیم.

?...Can you tell me

?...Could you tell me

?...Do you know

?Would you mind telling me

به چند مثال زیر توجه کنید.

What time is it? (direct question)

Could you tell me what time it is? (indirect question)

در سوالات غیر مستقیم ترتیب بصورت فاعل + فعل (subject + verb) است.

Do you know where I can find a bank? (NOT … where can I find)

Can you tell me what time the shops close? (NOT … what time do the shops close)

عبارات دیگری نیز وجود دارند که از همین قانون و ساختار پیروی می کنند :

.I don’t know what he is doing here

.I wonder when he will find the truth

.I’m not sure when I can come

.I’d like to know where you left the documents

برای سؤالات بله-خیر (زمانی که کلمه سؤالی در جمله وجود ندارد)، می‌توانیم از هر دو if یا whether استفاده کنیم :

?Do you know if/whether he’ll be here soon

 

Quiz:


سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره