یادگیری وجه گذشته استمراری در زبان فرانسه

تاریخ انتشار :٠٢ تير ١٣٩٨ نویسنده :تحریریه ایرانمهر

یادگیری وجه گذشته استمراری در زبان فرانسه (Imperfect / Imparfait)

وجه ماضی استمراری یا imparfait در زبان فرانسه، وجهی توصیفی در زمان گذشته است که انجام مکرر یک کار یا عادت در گذشته را بیان می‌کند. یعنی وجهی که عمل یا احساسی تکراری یا ناتمام در گذشته را نشان می‌دهد.

در این وجه، شروع و پایان آن حالت یا فعل مشخص نیست و اهمیتی ندارد و بیشتر، تکرار و استمرار آن نشان داده می‌شود. این وجه در زبان انگلیسی به صورت «was+….ing» ترجمه می‌شود. هر دو وجه نیز در زبان فارسی به «گذشته استمراری» ترجمه می‌شوند.

تشخیص این وجه در زبان انگلیسی خیلی ساده است. چرا که ساختار آن به صورت Was/were + ….ing صورت می‌گیرد. در فارسی نیز این وجه به راحتی قابل تشخیص است. چراکه برای بیان آن، همیشه از ساختار :«می + بن ماضی + شناسه» استفاده می‌شود.

وجه ماضی استمراری در زبان فرانسه، در موارد زیر کاربرد دارد. به خاطر داشته باشید که این وجه در تمام زبان‌ها جزو پرکاربردترین وجه‌‌های شناخته شده است و یادگیری آن امری ضروری است.

 1. برای بیان عادات یا حالات
 • Quand j'étais petit, nous allions à la plage chaque semaine. | When I was young, we used to go to the beach every week.
 • وقتی جوان بودم، هر هفته به ساحل می‌رفتم.
 • L'année dernière, je travaillais avec mon père. | I worked with my father last year.
 • من پارسال با پدرم کار می‌کردم.
 1. توصیف‌های جسمی و احساسی: زمان، آب‌ و هوا، سن و سال، احساسات

 

 1. Il était midi et il faisait beau. | It was noon and the weather was nice.

ظهر بود و هوا خوب بود.

 1. Quand il avait 5 ans, il avait toujours faim. | When he was five, he was always hungry.

وقتی پنج ساله بود، همیشه گرسنه بود.

نکته: به یاد داشته باشید، فعل être هرگز به صورت ماضی استمراری در زبان انگلیسی یا فارسی ترجمه نمی‌شود. در صورتی که برای وجه ماضی استمراری از فعل بی قاعده‌ی être استفاده شد، برای ترجمه از فعل مسندی «بود» استفاده کنید.

 1. اعمال یا حالاتی که مربوط به دوره‌ای نامشخص است.
 • Je faisais la queue parce que j'avais besoin de billets. | I stood in line because I needed tickets.
 • چون بلیط لازم داشتم، باید در صف می‌ایستادم./چون بلیط لازم داشتم، در صف ایستادم.
 • Il espérait te voir avant ton départ. | He was hoping to see you before you left.
 • امیدوار بود قبل از اینکه بری، تو را می‌بیند.
 1. بیان اطلاعات پس‌زمینه در صرف فعل با وجه حال کامل
 • J'étais au marché et j'ai acheté des pommes. | I was at the market and I bought some apples.
 • من در فروشگاه بودم و مقداری سیب خریدم.
 • Il était à la banque quand il l'a trouvé. | He was at the bank when he found it.
 • وقتی آن را پیدا کرد، در بانک بود.
 1. آرزوها یا پیشنهادات
 • Ah! Si j'étais riche! | Oh, if only I were rich!
 • هعی...اگر می‌شد پولدار می‌شدم.../اگر پولدار بودم!
 • Si nous sortions ce soir? | How about going out tonight?
 • چطوره امشب باهم بیرون می‌رفتیم؟‌/چطوره امشب با هم بریم بیرون؟
 1. در جملات شرطی با if
 • Si j'avais de l'argent, j'irais avec toi. | If I had some money, I would go with you.
 • اگر کمی پول داشتم،‌ با تو می‌آمدم.
 • S'il voulait venir, il trouverait le moyen. | If he wanted to come, he would find a way.
 • اگر او می‌خواست بیاید، یک راهی پیدا می‌کرد.
 1. اصطلاحاتی چون être en train de و venir de  در وجه گذشته(in the process of‌ و come from)
 • J'étais en train de faire la vaisselle. I was (in the process of) doing the dishes.
 • من داشتم ظرف‌ها را می‌شستم. (در حال شستن بودم)
 • Il venait d'arriver. | He had just arrived.
 • تازه رسیده بود.

صرف وجه ماضی استمراری در زبان فرانسه خیلی ساده است. چرا که صرف آن در تمام افعال با قاعده و بی قاعده به شکل یکسانی صورت می‌گیرد. فقط کافی است که پسوند –ons را از اول شخص جمع در وجه حال ساده حذف کنیم و پسوند فعل ماضی استمراری را به آن اضافه کنیم.

Être (be در زبان انگلیسی) تنها فعل بی‌قاعده در وجه ماضی استمراری است، چرا که در وجه حال ساده‌، اول شخص جمع یا nous sommes (we are) هیچ –ons ای ندارد که مجبور به حذف آن شوید. بنابراین این فعل ریشه‌ی بی‌قاعده‌ی ét  را دارد و از همان پسوند در تمام افعال استفاده می‌کند.

مثل سایر وجه‌ها، افعال در صرف این وجه دچار چند تغییر ظاهری می‌شوند. اما افعالی که به –cer و ger‌ ختم می‌شوند، در وجه ماضی استمراری تغییر شکل کمتری دارند.

افعالی که به –ier ختم می‌شوند یک ریشه‌ی استمراری دارند که به i ختم می‌شود. بنابراین در اول شخص و دوم شخص جمع در وجه ماضی استمراری به دو i (ii) ختم می‌شوند. البته این بی قاعده نیست،‌ ولی به خاطر این تغییر شکل ظاهری کمی عجیب به نظر می‌رسد.

صرف فعل فرانسوی در وجه ماضی استمراری

در ادامه جدولی درج کردیم تا در آن اطلاعات مختلفی را به شما بیاموزیم. برای مثال، در این جدول فعل باقاعده‌ی parler (صحبت کردن)،  finir(تمام کردن)، -ier فعل étudier  (مطالعه کردن)،  manager(خوردن) و فعل بی قاعده‌ی être  (to be) را در وجه ماضی استمراری صرف کرده‌ایم. در این جدول، پسوند‌های ماضی استمراری برای صرف ششگانه نیز درج شده‌اند.

ضمیر

پسوند

parler
parl-

finir
finiss-

étudier
étudi-

manger
mange-

être
ét-

je (j')

-ais

parlais

finissais

étudiais

mangeais

étais

tu

-ais

parlais

finissais

étudiais

mangeais

étais

il

-ait

parlait

finissait

étudiait

mangeait

était

nous

-ions

parlions

finissions

étudiions

mangions

étions

vous

-iez

parliez

finissiez

étudiiez

mangiez

étiez

ils

-aient

parlaient

finissaient

étudiaient

mangeaient

étaient

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های آموزش زبان فرانسه کلیک نمایید

آموزش زبان فرانسه


برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم
با ثبت  شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایرانمهر بهره‌مند شوید.

مشاوره رایگان

امتیازدهی : از 1 رای


تحریریه ایرانمهر


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان