احوال پرسی به زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٠١ فروردين ١٣٩٨ نویسنده :تحریریه ایرانمهر

احوال پرسی به زبان انگلیسی

احوال پرسی در هر زبانی انواع مختلفی دارد. در زبان انگلیسی، بسته به موقعیت و جمعی که در آن هستید، احوال پرسی متفاوت است. زمانی که دوستان خود را ملاقات می‌کنید، از احوال‌پرسی ساده و غیر رسمی استفاده کرده و در جمع‌های مهم و کاری از احوال پرسی رسمی استفاده می‌کنید. این نوع احوال‌پرسی در اولین دیدار با اشخاصی که آن‌ها را نمی‌شناسید نیز به کار می‌رود.

احوال پرسی فقط شامل سلام گفتن نمی‌شود. در زبان انگلیسی هنگام خداحافظی کردن نیز قوانین خاصی وجود دارد و بسته به جمع، فرق می‌کند. با استفاده از دیالوگ‌ها و نکات زیر، عبارات و اصطلاحات مهم و صحیح را یاد بگیرید و با دوستان خود این نوع احوال پرسی ها را تمرین کنید.

سلام کردن به صورت رسمی

Good morning / afternoon / evening.

Hello (name), how are you?

Good day Sir / Madam (very formal)

جواب سلام به صورت رسمی

Good morning Mr. Smith.

Hello Ms. Anderson. How are you today?

سلام کردن غیر رسمی

Hi / Hello

How are you?

How are you doing?

What's up? (very informal)

در انگلیسی حتما لازم نیست پاسخ عباراتی نظیر  How are you یا What’s up  بدهید. این عبارات معمولی بوده و کاربرد زیادی دارند.

How are you? / How are you doing?

Very well, thank you. And you? (formal)

Fine / Great (informal)

What's up? 

Not much.

I'm just (watching TV, hanging out, cooking dinner, etc.)

احوال پرسی غیر رسمی با شخصی که مدت‌هاست او را ندیده‌اید

اگر دوست یا یکی از اعضای خانواده را مدت‌ها است که ندیده‌اید، از عباراتی که در ادامه درج شده استفاده می‌کنید:

It's great to see you!

How have you been? 

Long time, no see. 

How are you doing these days?

خداحافظی رسمی

از این عبارات برای خداحافظی استفاده کنید. این نوع عبارات در جلسات کاری و رسمی به کار می‌رود.

It was a pleasure seeing you.

Goodbye.

Goodnight. (Note: Use after 8 p.m.)

خداحافظی غیر رسمی

در جمع‌های دوستانه و غیر رسمی از این عبارات استفاده کنید.

Nice seeing you!

Goodbye / Bye

See you later

Later (very informal)

در ادامه چند نمونه مکالمه قرار دادیم تا از آن‌ها برای تمرینات خود استفاده کرده و به درستی از عبارات مختلف در احوال پرسی استفاده کنید. یک همکلاسی یا دوست پیدا کنید و به ایفای نقش بپردازید. بعد از اینکه به حد کافی تمرین کردید، دیالوگ‌های مخصوص خود را نوشته و تمرین کنید.

دیالوگ‌های تمرینی: سلام احوال پرسی دوستانه و غیر رسمی

Anna: Tom, what's up?
Tom: Hi Anna. Nothing much. I'm just hanging out. What's up with you?
Anna: It's a good day. I'm feeling fine.
Tom: How is your sister?
Anna: Oh, fine. Not much has changed.
Tom: Well, I have to go. Nice seeing you!
Anna: Later!

Maria: Oh, hello Chris. How are you doing?
Chris: I'm well. Thanks for asking. How are you?
Maria: I can't complain. Life is treating me well.
Chris: That's good to hear.
Maria: Good to see you again. I need to go to my doctor's appointment.
Chris: Nice seeing you.
Maria: See you later. 

دیالوگ تمرینی: احوال پرسی رسمی

John: Good morning.
Alan: Good morning. How are you?
John: I'm very well thank you. And you?
Alan: I'm fine. Thank you for asking.
John: Do you have a meeting this morning?
Alan: Yes, I do. Do you have a meeting as well?
John: Yes. Well. It was a pleasure seeing you.
Alan: Goodbye. 

نکته

اگر در جمعی تازه معرفی شده‌اید.

هنگام معرفی نحوه‌ی سلام و احوال پرسی متفاوت‌تر است. همانطور که در فارسی می‌گویید: از آشنایی با شما خوشوقتم، در انگلیسی نیز عبارات و اصطلاحات خاصی در این زمینه وجود دارد.

عبارت How do you do جمله‌ای تشریفاتی است که در چنین مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نیازی نیست که حتما جواب چنین سوالی را بدهید. در هر حال،‌ برخی عبارات مختلف برای چنین موقعیتی وجود دارد. به مثال زیر توجه کنید:

Tom: Peter, I'd like to introduce you to Mr. Smith. Mr. Smith this is Peter Thompsen. 

Peter: How do you do?

Mr. Smith: How do you do?

از این عبارات برای بیان خوشحالی و خوشوقتی از ملاقات با شخص جدید، استفاده می‌کنید:

It's a pleasure to meet you.

It's nice to meet you.

Greetings after an Introduction: How are you? 

اگر مجددا آن شخص را در موقعیت دیگری ملاقات کردید، از اصطلاحاتی نظیر :Good morning، How are you و Hello استفاده می‌کنید.

Jackson: Hi Tom. How are you?

Peter: Fine, and you? 

Jackson: I'm great. 

 

امتیازدهی :


تحریریه ایرانمهر


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان