اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :١٤ فروردين ١٣٩٨ نویسنده :تحریریه ایرانمهر

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

کجا از how much و کجا از  how many استفاده کنیم؟

استفاده از این دو واژه‌ی سوالی به وجود اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جمله بستگی دارد. در انگلیسی،how much  برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می‌شود. این اسامی، به اسامی انتزاعی یا abstract نیز معروف هستند. کلماتی مانند fun، water و  time را نمی‌توان با چرتکه محاسبه کرد. شما نمی‌توانید از کسی بپرسید "‌به چه تعداد امروز خوشحالی کردید؟" ولی می‌توانید بپرسید "امروز چقدر خوشحالی کردید؟"

در مقابل، اسامی قابل شمارش را داریم که تعداد آن‌ها را می‌توان شمارش و محاسبه کرد. کلماتی چون apples،  telephones و cars مثالی از این دسته هستند.

 کلماتی چون money و  cost

آیا می‌توانید از کسی بپرسید، چه تعداد خرج کردید؟‌ یا معمولا می‌پرسید " چقدر خرج کردید؟" کلماتی چون money و  costجزو اسامی غیر قابل شمارش محسوب شده و برای بیان آن‌ها از how much استفاده می‌شود.

How much does the book cost? 

How much do the toys cost?

How much  را می‌توان با افعال to be نیز به کار برد تا راجع به قیمت، سوال پرسید:

How much is it?

How much are the apples? 

البته اگر سوال شما راجع به یک واحد پولی مانند دلار یا یورو باشد، می‌توانید از how many استفاده کنید. چراکه dollars  و  euro هر دو اسامی قابل شمارش هستند:

How many dollars does the house cost?

How many euros do you need for lunch?

How many pesos can you afford?

تمرین با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در ادامه شما را با سایر دسته‌ها در اسامی غیر قابل شمارش آشنا می‌سازیم:

  • سرگرمی و فعالیت:‌ housework, music, socializing,و ...
  • انواع غذا: meat, beef, pork, fish
  • آیتم‌های مختلف:‌ luggage, baggage, furniture, software
  • مایعات:‌ juice, water, alcohol
  • مواد مختلف: wood, steel, leather

برای آگاهی از مقدار هر یک از این کلمات، باید از how much‌ استفاده کنید:

How much luggage did you take with you on vacation?

How much water did you drink?

How much pork should I buy?

How much homework do you have?

How much knowledge do you have about the subject?

How much help did he give you last week?

How much advice would you like?

How Many  برای اسامی قابل شمارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشخیص این کلمات واقعا ساده است چرا که در صورتی که به صورت جمع یا  pluralبه کار بروند، در انتهای آن‌ها s‌ جمع قرار می‌گیرد.

  • How many books are there on the shelf?

How many days did it take you to finish the project?

How many computers do you have?

However, there are a number of important exceptions to this rule including the following countable nouns that have irregular plurals and do not take an s.

البته برخی کلمات نیز هستند که در صورت جمع، s جمع نگرفته و شکل املایی و spell آن‌ها متفاوت می‌شود. در جدول زیر این کلمات با یک مثال ذکر شده است.

man -> men

How many men are in the boat?

woman -> women

How many women are singing?

child -> children

How many children came to class yesterday?

person -> people

How many people joined the cause?

tooth -> teeth

How many teeth has your child lost?

foot -> feet

How many feet is the football field?

mouse-> mice

How many baby mice are there?

استفاده از ابزار اندازه گیری( Containers و Measurement)

اگر مجبورید مقدار غذا یا آب را محاسبه کنید، بهتر است نوع سوال را تغییر دهید. برای مثال اگر راجع به میزان مصرف آب سوال دارید، به جای how much water‌ از how many bottles of water استفاده کنید تا بتوانید به راحتی آن‌ها را اندازه گیری فرمایید.

Containers:

How many bottles of water should I buy?

How many boxes of rice should I get?

How many jars of jam do you have?

Measurements:

How many gallons of gas did you use on your trip?

How many cups of butter do I need for this recipe?

How many pounds of sand should I mix into the cement?

پاسخ دقیق به سوالاتی که با how much و how many آغاز می‌شوند.

برای پاسخ به چنین سوال‌هایی امکان ذکر دقیق مقدار وجود دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

How much does the book cost? - It's twenty dollars.

How many people came to the party? - There were more than 200 people there!

How much pasta should I buy? - I think we need three boxes.

پاسخ تخمینی و تقریبی به سوالات

اگر قرار است به سوالی به صورت تقریبی پاسخ دهید، باید از عباراتی نظیر : a lot of، some ، a few و a little استفاده کنید. به یاد داشته باشید، تفاوت چندانی بین پاسخ سوالات اسامی قابل شمارش با غیر قابل شمارش وجود ندارد.

برای مثال، فرقی نمی‌کند سوال راجع به اسامی قابل شمارش باشد یا غیر قابل شمارش. در هر دو صورت، اگر در پاسخ می‌توانید تعداد را ذکر کنید، امکان استفاده از a lot of وجود دارد. 

How much rice do we have? - We have a lot of rice.

How many friends did you make on vacation? - I made a lot of friends.

حتی اگر قرار نیست به تعداد اشاره ای داشته باشید نیز می‌توانید از a lot of استفاده کنید:

How much time do you have today? - I have a lot.

How many cars have you had in your life? - I've had a lot.

برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، از some نیز می‌توانید استفاده کنید.

How much money do you have? - I have some money, but not much.

How many apples are on the table? - There are some apples on the table.

برای اسامی قابل شمارش از a few و برای اسامی غیر قابل شمارش از a little استفاده کنید:‌

How much fun did you have? - I had a little fun last night.

How many glasses did you drink? - I drank a few glasses of water.

 

امتیازدهی : از 1 رای


تحریریه ایرانمهر


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان