Page 1 of 3

جذب مدرس فرانسه شهرستان

برای اینکه مدرس ایرانمهر شوید، کافیست مراحل زیر را طی کنید:
1.پرکردن فرم تقاضای تدریس بصورت آنلاین و یا حضور در یکی از واحد های ایرانمهر.
2. شرکت در آزمون ورودی ایرانمهر شامل:
الف: آزمون ورودی آموزشگاه ایرانمهر به صورت چهار مهارت (compréhension orale,compréhension écrite, expression orale و expression écrite) برگزار می گردد.
نکته : دارندگان مدارک معتبر بین‌المللی زبان فرانسه ( DELF/ DALF/ TCF/ TEF , …) از آزمون کتبی زبان معاف هستند.
ب: آزمون عملی شامل تدریس بخشی از کتاب های گروه سنی کودک، نوجوان، و یا بزرگسال می باشد که با توجه به فرم درخواست متقاضی، توسط واحد جذب مدرس تعیین می شود.
نکته: درصورت عدم احراز صلاحیت درتدریس عملی، متقاضی می بایست در دوره روش تدریس (TTC) شرکت نماید.
تبصره: دوره روش تدریس (TTC) شامل سی ساعت آموزشی می باشد. درطول این دوره، متقاضیان با روشهای نوین و کاربردی آموزش زبان فرانسه آشنا می گردند و در دفتر مرکزی ایرانمهر برگزار می شود. در پایان دوره، آموخته های کارآموزان با آزمون کتبی شامل محتوای آموزشی ارائه شده در دوره سنجیده می شود.
و در آخر افرادی که موارد بالا را با موفقیت طی نمایند به خانواده بزرگ ایرانمهر خواهند پیوست.
3.جهت عقد قرارداد، متقاضی باید در زمان تعیین شده با همراه داشتن دو قطعه عکس سه در چهار، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی جهت انجام مراحل جذب به واحد آموزش واقع در دفتر مرکزی ایرانمهر مراجعه نماید.
شما با قوانین موافقت نکردید!!!
Des renseignements personnels
input invalid
input invalid
input invalid
ورودی نامعتبر
input invalid
input invalid
Educational Background
ورودی نامعتبر
input invalid
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
input invalid
Iranmehr de BranchesS'il vous plaît sélectionnez votre branche désirée dans cette liste
input invalid
Je soussigné(e), ………………………………….…… certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements communiqués et l’authenticité des documents fournis et autorise l’institution Iranmehr à procéder aux vérifications nécessaires sur pièces et sur place
input invalid
iranmehr-french-teacher-city آموزش زبان ایرانمهر - جذب مدرس فرانسه شهرستان
input invalid

Back to top