تحصیل در خارج از کشور

امیر برای هفته‌ی دیگر باید پروژه‌ی خود را تحویل استاد دهد. زهرا نیز باید مقاله‌ی 30 صفحه ای را برای هم کلاسی خود ترجمه کرده و بعد از آن باید از چند کتاب به زبان انگلیسی چکیده ی آن را به استاد تحویل داده تا بتواند نمره‌ی بالایی را در درس خود بگیرد. فرشید با هزاران امید و آرزو و بعد از یک سال تلاش پذیرش دانشگاه مورد علاقه‌ی خود را گرفته و باید از ترم دیگر سر کلاس‌ها حضور یابد. همه‌ی آن ها افراد باهوشی هستند که در دنیای آکادمیک آینده‌ی درخشانی در انتظارشان است، فقط اگر بتوانند (…بلی!) زبان انگلیسی را به خوبی بخوانند، بنویسند و متوجه شوند! این درست نیست که بگوییم تنها زبان دنیای آکادمیک انگلیسی است، اما شاید به جدیت بتوان گفت که کسی که زبان انگلیسی را بلد نیست بسیاری از فرصت‌های خود را در دنیای آکادمیک از دست می دهد.

برای استفاده هرچه بهتر از دنیای عظیم علم و دانش و عقب نماندن از دانشجویان و دانشمندان دیگر، یک سطح مقدماتی زبان لازم نیست. سطح پیشرفته ای از زبان لازم است که به کاربر اجازه دهد آموخته های خود را به هزاران فرهیخته‌ی دیگر انتقال دهد! زبان وسیله ای است که صدای ما را به گوش نه چند هزار، بلکه میلیون ها نفر می رساند.

اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره